ไม่เห็นด้วยโรงเรียนลงโทษกล้อนผมนักเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ไม่เห็นด้วยที่ลงโทษนักเรียนด้วยการกล้อนผม

จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลว ติดป้าย #เสรีทรงผม ตามโรงเรียนดัง พร้อมเชิญชวนนักเรียนร่วมติดแฮชแท็ก #เสรีทรงผม เพราะนักเรียนควรจะมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะไว้ผมสั้นหรือผมยาว แต่งตัวอย่างไร แต่งหน้าหรือไม่ นักเรียนควรมีสิทธิเลือก แต่ในบางโรงเรียนยังละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนักเรียนอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องกฎทรงผมที่ล้าหลังและเป็นปัญหามานานปีนั้น

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดกว้างเรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 ข้อ 4 นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางตามความเหมาะสม นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

การไว้ทรงผมนักเรียน

การไว้ทรงผมนักเรียน

และข้อ 7 กำหนดให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ ดังนั้นในส่วนกลาง ศธ.เราเปิดกว้างอย่างเต็มที่ โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการระเบียบทรงผมนักเรียนได้เองอยู่แล้ว ซึ่งมีตัวอย่างของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. ที่ให้อิสระในเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน ซึ่งถือว่าโรงเรียนบริหารจัดการได้เอง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาตนเข้าใจปัญหาดีว่าแม้นโยบายจากส่วนกลางจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของระเบียบทรงผมนักเรียน แต่ในบางโรงเรียนอาจจะยังคงยึดตามระเบียบทรงผมที่ต้องให้เกิดความเหมาะสม และเมื่อมีนักเรียนไว้ผมยาวผิดระเบียบครูจะมีมาตรการกล้อนผม เรื่องนี้ ศธ.ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่โรงเรียนจะไปลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการอะไรที่รุนแรง เช่น การกล้อนผม หรือตัดผมนักเรียน เป็นต้น แต่อยากให้โรงเรียนได้มีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียนให้มากขึ้นถึงระเบียบที่นำมาใช้ดังกล่าว จะดีกว่า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ chrisborgman.com

UFA Slot

Releated